Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Leszek Słupecki: Ragnarök to nie "zmierzch bogów". Koniec świata w mitologii staronordyckiej i znaki zwiastujące jego nadejście

Prof. Leszek Słupecki: Ragnarök to nie "zmierzch bogów". Koniec świata w mitologii staronordyckiej i znaki zwiastujące jego nadejście

Abstrakt

Wykład rozpocznie wyjaśnienie Wagnerowskiego nieporozumienia ze "zmierzchem bogów". Ragnarök to przeznaczenie, a ściślej biorąc "ostateczne przeznaczenie" (rök), bogów (reginn), a raczej tylko jednej z grup bogów i istot z nimi związanych. Opowieść o przeznaczeniu bogów zacząć trzeba zatem od początku, czyli od stworzenia świata mitologii nordyckiej, świata nie pierwszego i nie ostatniego, a zarazem niestety także od samego początku niedoskonałego. W dalszym ciągu wykładu opisane zostaną niedoskonałości owego świata nordyckich bogów, przesądzające o jego nieuchronnym końcu (utrata złotych tablic, wojna Asów z Wanami, oszustwa i gwałty bogów, śmierć Baldra). A gdy świat zbliży się już do owego końca, zapowiadać go będą znaki: chaos, także moralny, bratobójcze wojny i wreszcie katastrofy klimatyczne i wręcz kosmiczne: trwająca trzy lata zima (dla tego motywu odnaleziono realne podstawy w faktycznym zdarzeniu z roku 536 AD), potop, pęknięcie ziemi i załamanie się sklepienia niebieskiego. Wykład zakończy opowieść o przebiegu ostatniej bitwy bogów i pytanie, kogo koniec świata dotyczył, a kogo nie! Nie wszyscy bowiem zginą, niektórzy się odrodzą, a nowy świat zrodzi się na nowo...