Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci Interdyscyplinarnego programu doktorskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej

Filozoficzne problemy wnioskowań przyczynowych w biomedycynie. 
Eng.: The philosophical problems of causal inferences in biomedicine.

Promotor

dr hab. Tomasz Rzepiński – Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu oraz Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr Tomasz Żuradzki, prof. UJ – Interdyscyplinarne Centrum Etyki oraz Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Jerzy Gołosz, prof. UJ – Instytut Filozofii UJ
dr hab. Marcin Waligóra – Zakład Filozofii i Bioetyki CM UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Populizm w polityce medycznej i bioetyce. Eng.: Populism in medical policy and bioethics.

Promotor

prof. dr hab. Wojciech Załuski – Wydział Prawa i Administracji UJ
dr Tomasz Żuradzki, prof. UJ – Interdyscyplinarne Centrum Etyki oraz Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

prof. dr hab. Jerzy Stelmach – Wydział Prawa i Administracji UJ
dr hab. Marta Soniewicka - Wydział Prawa i Administracji UJ