Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu Nauki o sztuce

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wpływ amerykańskiego tańca post-modern na polski taniec współczesny. Eng.: The influence of American post-modern dance on Polish contemporary dance.

Promotor

dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ
dr Anna Róża Burzyńska - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru i Dramatu UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ - Wydział Polonistyki
dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Chrześcijańska muzyka i jej funkcjonowanie w społeczeństwie na ziemiach polskich w I poł. XIX wieku. 

Promotor

dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ -  Instytut Muzykologii UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Magdalena Dziadek - Instytut Muzykologii UJ
dr hab. Jakub Kubieniec - Instytut Muzykologii UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Szanowana czy zapomniana? Wizerunek Marii w luterańskiej teologii i sztuce nowożytnej ziem czeskich.
Eng.: Respected or forgotten? The image of Mary in Lutheran theology and art of 16th-18th century of the Czech lands.

Promotor

prof. dr hab. Piotr Krasny -  Instytut Historii Sztuki UJ

Zespół oceniający

prof. Anna Nacher - Kierownik Programu Doktorskiego
prof. Krzysztof Loska - Przedstawiciel Rady Szkoły

Tytuł rozprawy doktorskiej

Półkowniki - historie, świadectwa, konteksty. Eng.: Shelved films - stories, testimonies, contexts.

Promotor

dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ
dr Sebastian Jagielski - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Iwona Kurz, prof. UW  - Instytut Kultury Polskiej UW
dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ - Instytut Historii UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Musical biblijny – adaptacja biblijna w teatrze musicalowym

Promotor

dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ -  Wydział Polonistyki UJ
prof. dr hab. Józef Opalski - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - współpromotor

Komitet doktorski

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc – Wydział Polonistyki UJ
dr hab. Marcin Kościelniak - Wydział Polonistyki UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Polskie "kino moralnego niepokoju" w kontekście bloku wschodniego. W stronę problematyki transferu kultury. Eng.: Polish "Cinema of Moral Anxiety" in the Eastern Block context: Towards the Problem of Cultural Transfer.

Promotor

dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ

Komitet doktorski

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ