Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu Literaturoznawstwo

Temat rozprawy doktorskiej

Polskie tłumaczenia poezji melicznej Boba Dylana. Eng.: Polish Translations of Bob Dylan’s Melic Poetry 

Promotor

dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ - Instytut Filologii Angielskiej UJ

Komitet doktorski

dr hab. Agata Hołobut - Instytut Filologii Angielskiej UJ
dr hab.Tomasz Bilczewski, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Pomiędzy  „samością” i doświadczeniem nieoswajalności. Twórczość i życie Ewy Lipskiej jako permanentna (de)konstrukcja egzystencji; Eng.: Between “the Self” and the experience of untameability. Ewa Lipska’s life and work as the permanent (de)construction of existence

Promotor

prof. dr hab. Ryszard Nycz - Wydział Polonistyki UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Anna Łebkowska - Wydział Polonistyki UJ
prof. dr hab. Magdalena Popiel - Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Męskość w czasach popkultury. Formy męskości w polskiej prozie najnowszej. Eng.: Masculinity in the Time of Popculture. Forms of Masculinity in the latest Polish Prose.

Promotor

dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ

Komitet doktorski

dr hab. Andrzej Zawadzki – Wydział Polonistyki UJ
dr hab. Mateusz Skucha –  Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Modele lirycznego doświadczenia w polskiej poezji po 1989 roku. Eng. Models of lyrical experience in Polish poetry after 1989

Promotor

prof. dr hab. Zofia Zarębianka - Wydział Polonistyki UJ
 

Komitet doktorski

dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ, Wydział Polonistyki UJ
dr hab. Artur Grabowski, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Afektywna awangarda. Od somaestetyki po poetykę afektywną w dwudziestowiecznej literaturze brytyjskiej. Eng: The Affective Vanguard: From Somaesthetics to the Affective Poetics in Twentieth-Century British Literature.

Promotor

dr hab. Robert Kusek - Instytut Filologii Angielskiej UJ, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Roma Sendyka - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
dr hab. Monika Świerkosz - Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Literatury UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Wzorce osobowe jezuickiej paidei na podstawie francuskojęzycznego teatru jezuickiego w latach 1661-1761.

Promotor

dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ – Instytut Filologii Romańskiej UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Elwira Buszewicz – Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ
dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ – Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Patologie późnego kapitalizmu – zaburzenia psychiczne i ich polityczne uwarunkowania w najnowszej literaturze polskiej. 
Eng.: Pathologies of late capitalism - mental disorders and their political determinants in the contemporary Polish literature.

Promotor

dr hab. Dorota Kozicka - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Krytyki Współczesnej

Komitet doktorski

dr hab. Piotr Marecki - Instytut Kultury UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
dr hab. Monika Świerkosz - Katedra Teorii Literatury Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce kobiet języka oksytańskiego Eng.: Masculine, feminine in medieval Occitan women’s poetry

Promotor

dr hab. Joanna Gorecka-Kalita –  Instytut Filologii Romańskiej UJ

Komitet doktorski

dr hab. Mateusz Skucha – Wydział Polonistyki UJ
dr Magdalena Sakowska – bez afiliacji