Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu Językoznawstwo

Temat rozprawy doktorskiej

Leksyka pochodzenia greckiego i łacińskiego w staropolszczyźnie: chronologia i drogi przenikania.

Promotor

dr hab. Hubert Wolanin – Instytut Filologii Klasycznej UJ
dr Dariusz Piwowarczyk – Instytut Filologii Klasycznej UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

prof. dr hab. Marek Stachowski – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
dr hab. Norbert Ostrowski – Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi Łazy oraz miejscowości okolicznych w powiecie szydłowieckim);
Eng.: Beliefs and customs established on the dialectic phrase od the Lesser-Masovian borderland (on the example of the village of Łazy and surrounding towns in the Szydłowiec country).

Promotor

dr hab. Maciej Rak, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ

Komitet doktorski

dr Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
dr hab. Barbara Batko-Tokarz –  Wydział Polonistyki UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Zdolności narracyjne osób ze zdiagnozowaną schizofrenią. Eng.: Narrative abilities of individuals diagnosed with schizophrenia

Promotor

dr hab. Robert Dębski - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
dr Magdalena Knapek - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ
dr hab. n. med. Maciej Pilecki, Katedra Psychiatrii UJ, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Temat rozprawy doktorskiej

Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako obcym i rodzimym – studium porównawcze

Promotor

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ –  Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ
dr Małgorzata Banach – Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Rafał Górski – Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ
dr hab. Jan Rybicki – Instytut Filologii Angielskiej UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Źródła aspiracji w języku starogreckim  

Promotor

dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ
dr Dariusz Piwowarczyk - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Norbert Ostrowski - Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa UJ
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa - Wydział Filologiczny UJ, Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Leksyka powieści polskiej w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku

Promotor

dr hab. Maciej Rak, prof. UJ – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ

Komitet doktorski

dr hab. Grzegorz Zając – Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ
dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ – Katedra Współczesnego Języka Polskiego UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Mapa stylometryczna literatury angielskiej i hiszpańskiej Eng.: A Stylometric Map of English and Spanish Literature

Promotor

dr hab. Jan Rybicki – Instytut Filologii Angielskiej UJ

Komitet doktorski

dr hab. Rafał Górski  –  Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa UJ
dr hab. Marzena Chrobak  –  Instytut Filologii Romańskiej UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Optymalne strategie tłumaczeniowe dla nazw własnych w literaturze fantasy. Eng.: Optimal translation strategies for proper names in fantasy literature.

Promotor

dr hab. Jan Rybicki - Instytut Filologii Angielskiej UJ
 

Komitet doktorski

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ - Instytut Psychologii UJ
dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska - Instytut Psychologii UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Kognitywna mapa kolorów w polszczyźnie. Eng.: Cognitive map of colours in Polish language

Promotor

dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Renata Przybylska – Wydział Polonistyki UJ
prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ