Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu Filozofia

Temat rozprawy doktorskiej

Syntezy filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii Mohylańskiej w kontekście przemian politycznych XVII-XVIII wieku. Eng.: Syntheses of practical philosophy at the University of Vilnius and at the Kyiv-Mohyla Academy in the context of political change in the 17th and 18th centuries.

Promotor

dr hab. Steffen Huber, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ
 

Komitet doktorski

dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ
dr hab. Joanna Janik, prof. UJ - Instytut Filologii Klasycznej UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Faktyczność a indywiduacja w myśli Jeana-Luca Mariona i Claude’a Romano w perspektywie tradycji fenomenologicznej

Promotor

prof. dr hab. Marek Drwięga – Instytut Filozofii UJ

Komitet doktorski

dr hab. Janusz Mizera, prof. UJ – Instytut Filozofii UJ
dr Radosław Strzelecki – Instytut Filozofii UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Woluntaryzm a kondycja człowieka. Filozofia Ladislava Klímy na tle historii idei. 
Eng.: Voluntarism and the human condition. Ladislav Klíma's philosophy in the context of the history of ideas

Promotor

dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ -  Instytut Filozofii UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska - Instytut Filozofii UJ (obecnie nie jest już pracownikiem UJ; bez afilikacji)
dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Recepcja filozofii starożytnej w myśli Grzegorza Palamasa. Eng.: The reception of ancien philosophy in the thought of Gregory Palamas

Promotor

dr hab., prof. UJ - Jan Kiełbasa - Instytut Filozofii UJ
dr Michał Bizoń  - Uniwersytet Jagielloński - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ - Instytut Religioznawstwa UJ
Associate Professor Manuel Sumares - Catholic University of Portugal

Temat rozprawy doktorskiej

Czy możliwe jest akceptowalne stanowisko epifenomenalistyczne? Eng.: Is plausible Epiphenomenalist position plausible?

Promotor

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ
dr Krzysztof Posłajko - Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ
dr Michał Klincewicz - Instytut Filozofii UJ, Department of Cognitive and Artificial Intelligence, Tilburg University