Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Linguistics

PhD Programme in Linguistics

Coordinator of the Programme: Dr. Maria Jodłowiec, PhD, Associate Professor

Office Hours: Wednesdays, 18:20-19:50 (online, MS Teams platform)

E-mail: maria.jodlowiec@uj.edu.pl , linguistics.phd@uj.edu.pl

The Doctoral School of the Humanities at the Jagiellonian University offers a unique PhD programme in linguistics. Our programme is based on a wide range of classes and originally  designed courses taught by experienced scholars directly involved in research projects on a given subject, which guarantees a high level of instruction and helps to link the programme content with the latest trends in linguistic studies. The basic core of this education programme is made up of optional courses, thanks to which each young researcher can individually profile their own path of academic development, focused on the implementation of an individual research plan and tailored to their interests and preferences. Great emphasis is placed on research methodology, on the latest research trends in linguistics, on the research-based nature of the classes and on the individualized approach to each participant. The courses in English included in the curriculum prepare the participants to connect with the international linguistic community. By acquiring competences that prepare a novice  academic to conduct independent research and to disseminate its results, and by gaining social skills necessary for creative thinking and innovative action, a PhD researcher develops abilities vital in initiating and managing individual and team projects. All this means that an important goal of our PhD programme is, on the one hand, to deepen the knowledge and skills of young scholars, and on the other, to offer a highly individualized approach to each participant, by providing support for their comprehensive personal, educational and career development.

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu

Web Content Display Web Content Display

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi Łazy i miejscowości okolicznych w gminie Szydłowiec)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zdolności narracyjne osób dorosłych z diagnozą schizofrenii
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Robert Dębski, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Magdalena Knapek

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Leksyka powieści polskiej pierwszego trzydziestolecia XIX wieku
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Mapa stylometryczna literatury angielskiej i hiszpańskiej
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Optymalne strategie tłumaczeniowe dla nazw własnych w literaturze fantasy
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ

Program doktorski: językoznawstwo
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantyczna mapa kolorów w polszczyźnie
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Modele kształcenia językowego w podręcznikach do języka polskiego. Analiza krytyczna i nowe propozycje.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Greckie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku rumuńskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Anna Oczko

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Bogowie burzy w mitologiach regionu bałtyckiego. Analiza etnolingwistyczna.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Frog

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Interferencje leksykalno-semantyczne i morfo-składniowe hiszpańskojęzycznych uczniów języka portugalskiego na pograniczu hiszpańsko-portugalskim

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Bartosz Dondelewski

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rekonstrukcja dyskursu dotyczącego społeczności nieheteronormatywnych na podstawie wybranych dyskusji w komentarzach internetowych na portalu Facebook

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Renata Przybylska

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Comparative constructions in Old Norse – synchronic evidence and diachronic origin.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Dariusz Piwowarczyk

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników pseudo-łącznikowych zmiany w języku hiszpańskim.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Zieliński

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nieporozumienia w komunikacji za pośrednictwem komputera w ujęciu teorii relewancji

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Gramatykalizacja czasowników modalnych w języku galicyjskim do końca XV wieku.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Model idealnego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologicznego dla dziedzin nieuwarunkowanych kulturowo

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Grzybek

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kliszczacy – język i tożsamość

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Maciej Rak

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Onimiczna mapa Krakowa (semantyczne i kulturowe aspekty oficjalnego nazewnictwa miejskiego)

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Sylwia Przęczek-Kisielak

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Innowacje w zakresie konstrukcji adwersatywnych w dialekcie sztokawskim w XII–XV w.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Przejawy wtórnej oralności we współczesnym dyskursie mediów społecznościowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Międzyjęzykowe różnice w występowaniu argumentów domyślnych i bezprzedimkowych

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Willim, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: PHONOSEMANTIC PROFILING OF CHINESE, ENGLISH, AND POLISH LEXIS BASED ON PREVALENT SOUND-TO-MEANING  MAPPINGS IN ONOMATOPOEIA

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Semantics of equine coat color names in Hungarian

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Szilard Tatrai, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Nemeth, prof. UJ

Program doktorski: Językoznawstwo

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rozwój imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku chorwackim, czeskim i słoweńskim – ujęcie konfrontatywne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Renata Bura, prof. UJ

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Przemysław Fałowski

Web Content Display Web Content Display