Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

History

PhD Programme in History

Coordinator of the Programme: dr hab. Andrzej Marzec

Office Hours: 

E-mail: history.phd@uj.edu.pl

The main objective of the PhD programme in history is to enable young scholars to develop their research skills and widen their intellectual horizons. Various methodological courses (Selected Problems of the Methodology of History, Selected Practical Problems of the Historical Research Methodology, Selected Problems of the Research Methodology of the Jewish Studies), an inter-epochal seminar in history as well as a wide range of courses common for the whole Doctoral School of Humanities and for all doctoral schools run at the Jagiellonian University are to serve this purpose. The offer should support significantly the work of the supervisor of the thesis, who plays a key role in the process of shaping the young researcher's skills and the dissertation she/he is preparing.

Web Content Display Web Content Display

Doktoranci programu

Web Content Display Web Content Display

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Użyteczny człowiek” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Wazów
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reakcje pogańskie w Europie środkowo-wschodniej we wczesnym średniowieczu (X-XI w.)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Prasa polonijna w Brazylii 1892-1920
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Krzysztof Smolana

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Elementy sposobu życia ludności wiejskiej w Polsce środkowej i południowej w latach 30. XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem wielkiego kryzysu)

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Powiat leski w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kolonia żydowska w samym sercu Imperium. Żydzi londyńscy a dyskurs rasowy i imperialny, 1881-1914

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

Web Content Display Web Content Display