Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

You can find us here:

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie do udziału w Konkursie  COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIA UNIVERSITY®

Zaproszenie do udziału w Konkursie  COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIA UNIVERSITY®

 

Organizator Konkursu: Uniwersytet Jagielloński 
Współorganizator: Towarzystwo Doktorantów UJ  

Patronat Konkursu: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  Profesor Jacek Popiel 

Szanowni Państwo Doktoranci UJ!  

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konkursie Coimbra Group 3-Minute Thesis – Jagiellonian University®, którego celem jest propagowanie nauki. 

Konkurs polega na wygłoszeniu 3-minutowego wystąpienia w języku angielskim nt. pracy badawczej realizowanej na studiach doktoranckich lub w Szkołach Doktorskich UJ. W czasie wystąpienia można wykorzystać tylko jeden slajd, a adresatem wystąpienia jest publiczność nieposiadająca wiedzy specjalistycznej w dyscyplinach prezentowanych przez mówców. 

W 2023 roku Uniwersytet Jagielloński należący do międzynarodowej sieci Coimbra Group organizuje czwartą edycję Konkursu. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc Uniwersytet przewiduje atrakcyjne nagrody w postaci wyjazdów na staże naukowe do uniwersytetów zrzeszonych w Coimbra Group. Osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce w Konkursie CG 3MT JU ma szansę reprezentować Uniwersytet Jagielloński podczas finału Konkursu, który odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Coimbra. Tym razem finał odbędzie się w uniwersytecie w Kolonii w czerwcu 2023.  

Konkurs CG 3MT w Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadzany jest w dwóch etapach:  

  • Etap I – eliminacje: Jury UJ wyłania 10 uczestników, którzy zakwalifikują się do finału. 
  • Etap II – finał: Jury UJ wyłania laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.   

Reguły konkursu organizowanego na uniwersytetach na całym świecie pod nazwą 3 Minute Thesis zostały opracowane w 2008 roku na Uniwersytecie Queensland w Australii.  

Regulamin 3 MT CG 2023 oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:   

2023 Edition - CG 3-Minute-Thesis Jagiellonian University - Coimbra Group (uj.edu.pl) 

Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do udziału w tym wyjątkowym Konkursie!  

  

Profesor Dorota Malec  

Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej  

 

Kraków, 2 grudnia, 2022