Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

You can find us here:

Web Content Display Web Content Display

Przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego - od rekrutacji do Szkoły Doktorskiej do oceny śródokresowej

Przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego - od rekrutacji do Szkoły Doktorskiej do oceny śródokresowej

Warsztat odbędzie się 22.04 godz. 12:00-13:30 na platformie MS Teams

Możecie dołączyć do zespołu tutaj.

Celem warsztatu jest przygotowanie Państwa do napisania dobrego Indywidualnego Planu Badawczego. Warsztat będzie prowadzony przez dra Mariusza Maziarza, który niedawno obronił książkę "The Philosophy of Causality in Economics" (Routledge 2020) jako doktorat z ekonomii, a obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, gdzie prowadzi badania z zakresu filozofii nauki.

Podczas warsztatu omówię rolę IPB w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej, przedstawię harmonogram prac i omówię planowanie badań oraz zalety i wady obrony doktoratu na podstawie artykułów i rozprawy. Następnie szczegółowo przeanalizuję każdą z części IPB, by ułatwić Państwu pisanie. Warsztat zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.