Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu Nauki o sztuce

Tytuł rozprawy doktorskiej

Re-imagining Kurdish Identity Through Berlin Kurdish Film Festival

Promotor

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej

Polityka reprezentacji mniejszości społecznych w kinie amerykańskim po roku 2008

Promotor

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej

Sztambuchy XVI i 1. poł. XVII wieku jako źródła do dziejów kultury umysłowej i artystycznej na przykładzie alba amicorum z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej

Promotor

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wyobrażone milenium. Sztuka i kultura wizualna na Śląsku wobec kościelnych i państwowych obchodów polskiego tysiąclecia

Promotor

Prof. dr hab. Wojciech Bałus

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ikony kompozytowe jako przejaw sakralizacji obrazów w praktyce dewocyjnej

Promotor

dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. UJ