Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu Językoznawstwo

Temat rozprawy doktorskiej

Koncepcja podręcznika metodycznego z zakresu wiedzy o języku dla nauczycieli polonistów

Promotor

dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Zapożyczenia greckie w języku rumuńskim do 1821

Promotor

dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

dr Anna Oczko (promotor pomocniczy)

Tytuł rozprawy doktorskiej

Perun the Slavic God of Thunder in Circum Baltic Methodology. An ethnolinguistics analysis.

Promotor

Dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

dr. Frog (promotor pomocniczy)

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wzajemne zrozumienie i strategie komunikacyjne w kontaktach między rodzimymi użytkownikami europejskich wariantów języka portugalskiego i hiszpańskiego

Promotor

Dr hab. Ewa Stala, prof. UJ

dr Bartosz Dondelewski (promotor pomocniczy)

Temat rozprawy doktorskiej

Rekonstrukcja dyskursu dotyczącego społeczności nieheteronormatywnych na podstawie wybranych dyskusji w komentarzach internetowych na portalu Facebook

En: Reconstruction of the discourse of nonheteronormative communities based on selected discussions in online comments on Facebook

Promotor

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Tytuł rozprawy doktorskiej

Staroislandzkie konstrukcje porównawcze w ujęciu synchronicznym i diachronicznym

Promotor

Dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

dr Dariusz Piwowarczyk (promotor pomocniczy)

Temat rozprawy doktorskiej

Gramatykalizacja czasowników zmiany w języku hiszpańskim

Promotor

dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Misunderstandings in computer-mediated communication: A relevance-theoretic approach

Promotor

dr hab. Maria Jodłowiec

Temat rozprawy doktorskiej

Gramatykalizacja wyrażeń modalnych w języku galicyjskim. Perspektywa diachroniczna

Promotor

dr hab. Andrzej Zieliński, prof. UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Model idealnego chińsko-angielsko-polskiego słownika terminologicznego dla dziedzin nieuwarunkowanych kulturowo

Promotor

dr hab. Joanna Grzybek