Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o rekrutacji w roku 2019/2020

Uwaga! Z powodu COVID-19 wszystkie rozmowy rekrutacyjne w drugim etapie odbędą się wyłącznie drogą zdalną na platformie MS Teams.

Wszystkie dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji są do pobrania tutaj.

Aktualny kalendarz rekrutacji:

KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Termin rozpoczęcia rekrutacji w IRK

30 czerwca 2020

Zakończenie rekrutacji w IRK

6 lipca 2020

Ocena formalna wniosków

7-10 lipca 2020

Ocena merytoryczna (recenzje)

11-17 lipca 2020

Kwalifikacja do II etapu (informacja w IRK)

Do 24 lipca 2020

Rozmowy kwalifikacyjne

1-8 września 2020

Ogłoszenie wyników (informacja w IRK)

10 września 2020

Zapisy do Szkoły

14-18 września 2020

 

Stypendia oferowane na realizację badań na Wydziałach UJ:

Program

Stypendia

Fundator

Archeologia

2

Historyczny (2)

Historia

3

Historyczny (3)

Nauki o kulturze i religii

12

Historyczny (1), Filozoficzny (5), Polonistyki (3), Studiów Międzynarodowych i Politycznych (3)

Nauki o sztuce

7

Historyczny (2), Polonistyki (2), Zarządzania i Komunikacji Społecznej (3)

Językoznawstwo

12

Filologiczny (6), Polonistyki (6)

Literaturoznawstwo

10

Filologiczny (5), Polonistyki (5)

Filozofia

7

Filozoficzny (7)

Interdyscyplinarny

0

Rekrutacja do tego Programu odbędzie się w terminie późniejszym na zasadach trybu specjalnego.

Łącznie

53

53

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony!