Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs MEIN na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Konkurs MEIN na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Zbliża się termin składania wniosków w konkursie na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców ogłoszonym przez MEIN.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O stypendium może ubiegać się osoba, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat lub jest zatrudniona w podmiocie należącym do szkolnictwa wyższego. 

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdą Państwo na stronie CWN. Zachęcamy kandydatów do zapoznania się z ich treścią.

Na wszelkie pytania w zakresie przygotowania wniosku odpowiedzą opiekunowie konkursu w CWN: 

Joanna Boroń j.o.boron@.uj.edu.pl oraz Alicja Król alicja2.krol@uj.edu.pl, tel. 12 663 30 38.