Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności!

Kliknij "więcej" aby poznać szczegóły!

więcej o Kliknij "więcej" aby poznać szczegóły!

więcej o

Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w UJ przyznany! Wysokość łączna grantu 2,2 mln PLN. SDNH będzie liderem tego projektu. Realizacja rozpocznie się od stycznia 2021 roku. więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego - od rekrutacji do Szkoły Doktorskiej do oceny śródokresowej

Przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego - od rekrutacji do Szkoły Doktorskiej do oceny śródokresowej

Warsztat odbędzie się 22.04 godz. 12:00-13:30 na platformie MS Teams

Możecie dołączyć do zespołu tutaj.

Celem warsztatu jest przygotowanie Państwa do napisania dobrego Indywidualnego Planu Badawczego. Warsztat będzie prowadzony przez dra Mariusza Maziarza, który niedawno obronił książkę "The Philosophy of Causality in Economics" (Routledge 2020) jako doktorat z ekonomii, a obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, gdzie prowadzi badania z zakresu filozofii nauki.

Podczas warsztatu omówię rolę IPB w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej, przedstawię harmonogram prac i omówię planowanie badań oraz zalety i wady obrony doktoratu na podstawie artykułów i rozprawy. Następnie szczegółowo przeanalizuję każdą z części IPB, by ułatwić Państwu pisanie. Warsztat zakończy się sesją pytań i odpowiedzi.