Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności!

Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) dla p. mgr Bartosza Bednarczyka

Serdecznie gratulujemy Doktorantowi programu Filozofia, p. Bartoszowi Bednarczykowi otrzymania Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na roczny pobyt w Université Paris Sorbonne!

Prestiżowe stypendia doktoranckie w ramach programu interdyscyplinarnego

31 lipca rozpocznie się rekrutacja kanydatów do interdyscyplinarnego programu doktorskiego. Szkoła wraz z POB Heritage oferuje 6 stypendiów o podwyższonej wysokości na realizację przełomowych badań o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym dotyczących szeroko rozumianego dziedzictwa. Szczegóły wkrótce! 

Stypendium START FNP dla p. dra Mariusza Maziarza!

Pan dr Mariusz Maziarz, doktorant Programu Interdyscyplinarnego w ramach grantu ERC dra Tomasza Żuradzkiego, otrzymał presitżowe stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. GRATULUJEMY! więcej o

Pani mgr Dominika Werońska triumfatorką konkursu CG 3MT JU!

W ubiegły piątek po raz pierwszy w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się uczelniany finał konkursu dla doktorantów Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University (CG 3MT JU). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uczestnicy rywalizowali zdalnie. Zwyciężyła Dominika Werońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w programie doktorskim językoznawstwo więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21
środa
21.10.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

16 kwietnia 2020 dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ był gościem Kolokwiów Humanistycznych!

16 kwietnia 2020 dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ był gościem Kolokwiów Humanistycznych!

Tytuł wystąpienia: Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

Abstrakt: Substytucja sensoryczna polega na dostarczeniu informacji dostępnej zazwyczaj dzięki jednemu ze zmysłów (np. wzroku) z wykorzystaniem innego zmysłu (np. słuchu albo dotyku). Systemy substytucji sensorycznej zostały wprowadzone, aby pozwolić osobom niewidomym doświadczać bodźców, które inaczej byłyby dla nich niedostępne. Przykładowo, dzięki zastosowaniu prostego sensora barwy możemy rozpoznać kolor, a następnie, za pomocą prostego algorytmu, przekształcić informację o kolorze w bodziec słuchowy. Większość badań poświęconych tej tematyce dotyczy użyteczności systemów substytucji sensorycznej, a także zmian neuronalnych obserwowanych u osób, które posługują się tego typu systemami. Urządzenia substytucji sensorycznej mogą być używane do różnych celów, np. rozpoznania obiektów, ich kształtów, reprezentowania barw czy nawigacji w przestrzeni. W ramach wystąpienia przestawię wstępne wyniki 3 miesięcznego badania podłużnego z udziałem widzących osób badanych. W badaniach zastosowaliśmy nowe urządzenie przekładające informację wizualną na słuchową opracowane w Norwegian University of Science and Technology: Colorophone. Trening substytucji prowadzony był w wirtualnym środowisku badawczym, które stworzyliśmy dla celów tego badania. Efekty uczenia były badane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zadań detekcji i orientacji. Wyniki wskazują, że urządzenie, mimo że stworzono je w celu substytucji informacji o kolorze, pozwala na rozpoznawanie innych prostych charakterystyk wizualnych obiektów, takich jak ich kształt lub orientacja w przestrzeni. Dyskusji poddane zostaną charakterystyki doświadczenia substytucji z wykorzystaniem Colorophone oraz rola interakcji ze środowiskiem. Nabywaniu doświadczenia substytucji. Zaprezentuje również wstępne wyniki opisanego wyżej treningu z wykorzystaniem miar fMRI w trakcje prezentacji bodźców słuchowych powiązanych w procedurze uczenia z kolorami.

Link do wystąpienia jest tutaj!