Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ: Pentekostalizacja chrześcijaństwa w Afryce i paradoks genderowy. O etnograficznych badaniach religii przeżywanej w Ghanie

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ: Pentekostalizacja chrześcijaństwa w Afryce i paradoks genderowy. O etnograficznych badaniach religii przeżywanej w Ghanie

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Pentekostalizacja chrześcijaństwa w Afryce i paradoks genderowy. O etnograficznych badaniach religii przeżywanej w Ghanie

Widoczna od kilkudziesięciu lat wyraźna pentekostalizacja chrześcijaństwa w Afryce dokonuje się nie tylko w obrębie Kościołów pentekostalnych czy neo-pentekostalnych, lecz również ma wpływ na tzw. Kościoły tradycyjne, które swoją historyczną obecność na kontynencie wiązały przede wszystkim z działalnością misyjną. Współcześnie Kościoły te – instytucjonalnie, jak i kulturowo – są częścią lokalnych oraz kontynentalnych odniesień tożsamościowych. Ze względu na swoją historię kategoryzowane są jako post-misyjne i bardzo mocno łączą się z budowaniem tożsamości opartych na idei „afrykańskiego chrześcijaństwa”. Sprzyja to powstawaniu hybrydowych konceptów i praktyk, w których integrowane są odwołania do kultur i duchowości indygennych z charyzmatycznymi formami religijnymi zaczerpniętymi z Kościołów pentekostalnych.

W moim wystąpieniu odwołam się do własnych badań etnograficznych i projektów, które realizuję w Ghanie od 2009 r. W sposób szczególny dotyczą one religii przeżywanej (lived religion) w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego. Opierając się na badaniach jakościowych i wybranych studiach przypadku zwrócę uwagę na pentekostalizację katolicyzmu jako formę budowania współczesnych tożsamości afrykańskich. Dodatkowo nawiążę do mojego obecnego projektu, który dotyczy pozycji i pozycjonowania się kobiet-chrześcijanek w obrębie patriarchalnie zorientowanych instytucji kościelnych i społecznych. Nieoczywistość i niejednoznaczność statusu oraz sprawczości kobiet dobrze odpowiada kategorii paradoksu genderowego.