Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ odwołuje zajęcia i wydarzenia z powodu zagrożenia koronawirusem

UJ odwołuje zajęcia i wydarzenia z powodu zagrożenia koronawirusem

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od środy 11 marca do Świąt Wielkiej Nocy (13 kwietnia 2020 roku) wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne. Od poniedziałku 16 marca do 13 kwietnia uczelnie wyższe w Polsce zostały zamknięte.

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Jagiellońskim:
https://www.uj.edu.pl/koronawirus

Wszystkie szkoły i uczelnie wyższe w Polsce zostaną zamknięte – poinformował w środę 11 marca premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Zamknięte zostaną też żłobki, przedszkola i kluby dziecięce.

Uniwersytet Jagielloński zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne: "Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia": https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/144800821.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 marca do Świąt Wielkanocnych - 13 kwietnia 2020 r.

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Podkreślamy, że rozporządzenie nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Zawieszamy zajęcia dydaktyczne, ale uczelnie działają

Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

W związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora UJ w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_24_2020.pdf/0707a508-358d-41a7-97ca-f2664c4c7b34), dotyczącym przeciwdziałaniu wobec zagrożenia koronawirusem, odwołane zostały wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, a w tym ​odwołane zostało I Kolokwium humanistyczne w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, w czwartek, 12.03, g. 15.00.

Inne strony internetowe UJ na których można śledzić informacje dotyczące przeciwdziałaniom zagrożeń spowodowanych koronawirusem:

UJ odwołuje wydarzenia z powodu zagrożenia koronawirusem:
|https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/144718028

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2:
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/144755194

 

Komunikat Prorektora UJ ds. dydaktyki w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa w Polsce wprowadza się nowe zasady bezpieczeństwa, w szczególności ograniczenie w przemieszczaniu się.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

    dojazdu do pracy,
    wolontariatu,
    załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np. konieczność wizyty u lekarza, zrobienia zakupów, wykupienia leków)

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie lub w tramwaju tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Dotychczasowe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Nadal otwarte będą sklepy spożywcze, apteki, banki, pralnie i drogerie a restauracje będą wydawały jedynie posiłki na wynos.

-----------------------------------------------

Dear Students

Due to the coronavirus epidemic, new security measures are now being implemented in Poland, in particular—restrictions of movement.

Up to and including 11 April, movement (e.g. walking around the neighborhood, taking public transport) is only allowed for the existential, health, or work-related reasons.The following forms of movement are therefore allowed:

    commuting to work,
    voluntary work,
    errands essential for the daily life (e.g. visiting the doctor, grocery shopping, buying medication)

Important! Travelling is only allowed in groups of up to two persons. This restriction does not apply to families.

Public transport is still operating. However, only half of the seats on the bus or tram may be taken by passengers at a given time.

New regulations also forbid any gatherings, meetings, parties, or assemblies. Movement restrictions do not apply to persons travelling for the purpose of attending a religious service. No more than 5 persons may attend a service, e.g. a Mass, excluding the persons officiating.

The restrictions implemented previously are still in power
Despite these changes, all previous restrictions are still in power, i.e. restrictions on the operation of the shopping centres, gastronomy, and entertainment.
The mandatory 14-day quarantine for persons returning from abroad still applies.
Grocery stores, pharmacies, banks, laundries, and drugstores will remain open, and restaurants will only be allowed to offer takeout meals.